Αναρτήθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις τα στοιχεία επιδοτήσεων – παροχών 2015 του Ο.Α.Ε.Δ.

Συνέχιση της πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων έως και την Μ. Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016
15 Απριλίου 2016
Από 1/7/2016 οι εργοδότες θα καταβάλουν τις αποδοχές των εργαζομένων μαζί με τις εισφορές και τον ΦΜΥ
19 Απριλίου 2016
Δείτε τα όλα

Αναρτήθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις τα στοιχεία επιδοτήσεων – παροχών 2015 του Ο.Α.Ε.Δ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ήδη αναρτηθεί στα αντίστοιχα πεδία των φορολογικών δηλώσεων τα στοιχεία επιδοτήσεων – παροχών 2015 των συναλλασσομένων με τον ΟΑΕΔ