Σημαντικές ελαφρύνσεις για τα αγροτικά εισοδήματα με τη νέα κλίμακα

Μεγάλες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων
20 Απριλίου 2016
Όλες οι νέες κλίμακες του φορολογικού νομοσχεδίου
20 Απριλίου 2016
Δείτε τα όλα

Σημαντικές ελαφρύνσεις για τα αγροτικά εισοδήματα με τη νέα κλίμακα

Στο σχέδιο νόμου που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, όπως είναι γνωστό υπάρχουν και αλλαγές στον ν. 4172/2013  Σχετικά με τις αλλαγές που αφορούν στους αγρότες έχουμε να παρατηρήσουμε ότι, για τα καθαρά κέρδη τους από την αγροτική δραστηριότητα υπάρχουν σημαντικές ελαφρύνσεις μέχρι και το ποσό των 21.100 ευρώ. Από τα 21.200,00 και πάνω αρχίζουν οι επιβαρύνσεις.

Ας δούμε στον παρακάτω πίνακα τις διαφορές μεταξύ της παλαιάς και της νέας κλίμακας:

2015 2016
Ετήσιο Εισόδημα Παλαιά κλίμακα Νέα κλίμακα Διαφορά
Φόρος Φόρος
3,100.00 403.00 0.00 -403.00
3,200.00 416.00 0.00 -416.00
3,300.00 429.00 0.00 -429.00
3,400.00 442.00 0.00 -442.00
3,500.00 455.00 0.00 -455.00
3,600.00 468.00 0.00 -468.00
3,700.00 481.00 0.00 -481.00
3,800.00 494.00 0.00 -494.00
3,900.00 507.00 0.00 -507.00
4,000.00 520.00 0.00 -520.00
5,000.00 650.00 0.00 -650.00
6,000.00 780.00 0.00 -780.00
7,000.00 910.00 0.00 -910.00
8,000.00 1,040.00 0.00 -1,040.00
9,000.00 1,170.00 0.00 -1,170.00
10,000.00 1,300.00 200.00 -1,100.00
11,000.00 1,430.00 420.00 -1,010.00
12,000.00 1,560.00 640.00 -920.00
13,000.00 1,690.00 860.00 -830.00
14,000.00 1,820.00 1,080.00 -740.00
15,000.00 1,950.00 1,300.00 -650.00
20,000.00 2,600.00 2,400.00 -200.00
21,000.00 2,730.00 2,700.00 -30.00
21,100.00 2,743.00 2,730.00 -13.00
21,200.00 2,756.00 2,760.00 4.00
21,300.00 2,769.00 2,790.00 21.00
30,000.00 3,900.00 5,400.00 1,500.00
40,000.00 5,200.00 9,200.00 4,000.00
50,000.00 6,500.00 13,800.00 7,300.00
70,000.00 9,100.00 23,000.00 13,900.00
80,000.00 10,400.00 27,600.00 17,200.00
100,000.00 13,000.00 36,800.00 23,800.00
120,000.00 15,600.00 46,000.00 30,400.00
150,000.00 19,500.00 59,800.00 40,300.00

 

Εάν συμπεριλάβουμε και την εισφορά αλληλεγγύης, οι επιβαρύνσεις ξεκινούν από τα 21500 ευρώ και πάνω, ενώ για τα χαμηλότερα εισοδήματα υπάρχουν σημαντικές ελαφρύνσεις.

 

Ετήσιο Εισόδημα Παλαιά κλίμακα Νέα κλίμακα Διαφορά Διαφορά σε %
Φόρος Εισφ. Αλ. Σύνολο Φόρος Εισφ. Αλ. Σύνολο
3,100.00 403.00 0.00 403.00 0.00 0.00 0.00 -403.00 -13.00%
3,200.00 416.00 0.00 416.00 0.00 0.00 0.00 -416.00 -13.00%
3,300.00 429.00 0.00 429.00 0.00 0.00 0.00 -429.00 -13.00%
3,400.00 442.00 0.00 442.00 0.00 0.00 0.00 -442.00 -13.00%
3,500.00 455.00 0.00 455.00 0.00 0.00 0.00 -455.00 -13.00%
3,600.00 468.00 0.00 468.00 0.00 0.00 0.00 -468.00 -13.00%
3,700.00 481.00 0.00 481.00 0.00 0.00 0.00 -481.00 -13.00%
3,800.00 494.00 0.00 494.00 0.00 0.00 0.00 -494.00 -13.00%
3,900.00 507.00 0.00 507.00 0.00 0.00 0.00 -507.00 -13.00%
4,000.00 520.00 0.00 520.00 0.00 0.00 0.00 -520.00 -13.00%
5,000.00 650.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 -650.00 -13.00%
6,000.00 780.00 0.00 780.00 0.00 0.00 0.00 -780.00 -13.00%
7,000.00 910.00 0.00 910.00 0.00 0.00 0.00 -910.00 -13.00%
8,000.00 1,040.00 0.00 1,040.00 0.00 0.00 0.00 -1,040.00 -13.00%
9,000.00 1,170.00 0.00 1,170.00 0.00 0.00 0.00 -1,170.00 -13.00%
10,000.00 1,300.00 0.00 1,300.00 200.00 0.00 200.00 -1,100.00 -11.00%
11,000.00 1,430.00 0.00 1,430.00 420.00 0.00 420.00 -1,010.00 -9.18%
12,000.00 1,560.00 0.00 1,560.00 640.00 0.00 640.00 -920.00 -7.67%
13,000.00 1,690.00 91.00 1,781.00 860.00 22.00 882.00 -899.00 -6.92%
14,000.00 1,820.00 98.00 1,918.00 1,080.00 44.00 1,124.00 -794.00 -5.67%
15,000.00 1,950.00 105.00 2,055.00 1,300.00 66.00 1,366.00 -689.00 -4.59%
20,000.00 2,600.00 140.00 2,740.00 2,400.00 176.00 2,576.00 -164.00 -0.82%
21,200.00 2,756.00 296.80 3,052.80 2,760.00 236.00 2,996.00 -56.80 -0.27%
21,300.00 2,769.00 298.20 3,067.20 2,790.00 241.00 3,031.00 -36.20 -0.17%
21,400.00 2,782.00 299.60 3,081.60 2,820.00 246.00 3,066.00 -15.60 -0.07%
21,500.00 2,795.00 301.00 3,096.00 2,850.00 251.00 3,101.00 5.00 0.02%
21,600.00 2,808.00 302.40 3,110.40 2,880.00 256.00 3,136.00 25.60 0.12%
21,700.00 2,821.00 303.80 3,124.80 2,910.00 261.00 3,171.00 46.20 0.21%
30,000.00 3,900.00 420.00 4,320.00 5,400.00 676.00 6,076.00 1,756.00 5.85%
40,000.00 5,200.00 800.00 6,000.00 9,200.00 1,326.00 10,526.00 4,526.00 11.32%
50,000.00 6,500.00 1,000.00 7,500.00 13,800.00 2,076.00 15,876.00 8,376.00 16.75%
70,000.00 9,100.00 2,800.00 11,900.00 23,000.00 3,651.00 26,651.00 14,751.00 21.07%
71,000.00 9,230.00 2,840.00 12,070.00 23,460.00 3,741.00 27,201.00 15,131.00 21.31%
72,000.00 9,360.00 2,880.00 12,240.00 23,920.00 3,831.00 27,751.00 15,511.00 21.54%
73,000.00 9,490.00 2,920.00 12,410.00 24,380.00 3,921.00 28,301.00 15,891.00 21.77%
74,000.00 9,620.00 2,960.00 12,580.00 24,840.00 4,011.00 28,851.00 16,271.00 21.99%
75,000.00 9,750.00 3,000.00 12,750.00 25,300.00 4,101.00 29,401.00 16,651.00 22.20%
76,000.00 9,880.00 3,040.00 12,920.00 25,760.00 4,191.00 29,951.00 17,031.00 22.41%
77,000.00 10,010.00 3,080.00 13,090.00 26,220.00 4,281.00 30,501.00 17,411.00 22.61%
78,000.00 10,140.00 3,120.00 13,260.00 26,680.00 4,371.00 31,051.00 17,791.00 22.81%
79,000.00 10,270.00 3,160.00 13,430.00 27,140.00 4,461.00 31,601.00 18,171.00 23.00%
80,000.00 10,400.00 3,200.00 13,600.00 27,600.00 4,551.00 32,151.00 18,551.00 23.19%
100,000.00 13,000.00 4,000.00 17,000.00 36,800.00 6,351.00 43,151.00 26,151.00 26.15%
120,000.00 15,600.00 7,200.00 22,800.00 46,000.00 8,151.00 54,151.00 31,351.00 26.13%
150,000.00 19,500.00 9,000.00 28,500.00 59,800.00 10,851.00 70,651.00 42,151.00 28.10%

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28818