Πολιτική Απορρήτου

Η χρήση των υπηρεσιών και ηλεκτρονικών σελίδων που παρέχονται στον επισκέπτη από τον ιστότοπο oikonomiki-ath.gr, εφεξής «ο ιστότοπος», προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του παρόντος ιστότοπου.

Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές του ιστότοπου σχετικά με τη συλλογή, χρήση και παράθεση προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Συλλέγουμε διάφορους τύπους πληροφοριών για διάφορους σκοπούς για την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Τύποι Συλλεγόμενων Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά τη χρήση του ιστότοπου, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαφή ή την αναγνώρισή σας. Οι προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνουν:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ονοματεπώνυμο

Cookies και δεδομένα χρήσης

Δεδομένα Χρήσης

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου. Αυτά τα Δεδομένα Χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες του ιστότοπου που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, τα αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Tracking & Cookies Data

Χρησιμοποιούμε Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την παρακολούθηση της δραστηριότητάς σας στον ιστότοπο και τη διατήρηση ορισμένων πληροφοριών.

Τα Cookies είναι αρχεία με μικρό όγκο δεδομένων που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα Cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται επίσης είναι ετικέτες και scripts για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και τη βελτίωση και ανάλυση του ιστότοπου.

Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίψει όλα τα Cookies ή να υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα Cookie. Ωστόσο, αν δεν δεχτείτε Cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες μας.

Παραδείγματα Cookies που χρησιμοποιούμε:

 • Cookies περιόδου σύνδεσης. Χρησιμοποιούμε Cookies περιόδου σύνδεσης-επίσκεψης για να λειτουργήσουμε τον ιστότοπο.
 • Cookies επιδόσεων. Χρησιμοποιούμε Cookies επιδόσεων για την βελτίωση του ιστότοπου.
 • Cookies προτιμήσεων. Χρησιμοποιούμε Cookies προτιμήσεων για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και τις διάφορες ρυθμίσεις.
 • Cookies ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε Cookies ασφαλείας για θέματα ασφαλείας.

Χρήση Δεδομένων

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα συλλεγμένα δεδομένα για διάφορους σκοπούς:

 • Για την παροχή και συντήρηση του ιστότοπου
 • Για την ενημέρωση αλλαγών στον ιστότοπο
 • Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε τυχούσες λειτουργίες του ιστότοπου
 • Για την παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης πελατών
 • Για την παροχή πολύτιμων πληροφοριών ώστε να βελτιώσουμε τον ιστότοπο
 • Για την παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου
 • Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, μπορούν να μεταφερθούν σε – και να διατηρούνται σε – υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας σας, επαρχίας, χώρας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς που ισχύουν στη δικαιοδοσία σας.

Αν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας και επιλέξετε να μας παράσχετε πληροφορίες, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, στην Ελλάδα και τα επεξεργαζόμαστε εκεί.

Η συγκατάθεσή σας για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου που ακολουθείται από την υποβολή των πληροφοριών αυτών αντιπροσωπεύει τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά αυτή.

Ο ιστότοπος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν θα γίνει μεταβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε έναν οργανισμό ή σε μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

Παράθεση Δεδομένων

Νομικές Aπαιτήσεις

Ο ιστότοπος μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα με την καλή πίστη όταν αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη για:

 • Να συμμορφωθείτε με μια νομική υποχρέωση
 • Να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του ιστότοπου
 • Για να αποτραπούν ή να διερευνηθούν πιθανές παραβιάσεις σε σχέση με τον ιστότοπο
 • Προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του ιστότοπου
 • Προστασία από νομική ευθύνη

Ασφάλεια Δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια.

Πάροχοι Yπηρεσιών

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εταιρείες τρίτων και άτομα για να διευκολύνουμε τον ιστότοπο, να παρέχουν τον ιστότοπο εκ μέρους μας, να εκτελούν υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ιστότοπο ή να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ο ιστότοπος.

Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες για λογαριασμό μας και είναι υποχρεωμένα να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Analytics

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών τρίτων για την παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου.

Google Analytics

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από την Google που παρακολουθεί και αναφέρει την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για την παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα μοιράζονται με άλλες υπηρεσίες Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για να δημιουργήσει και να προσαρμόσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το να έχετε καταστήσει τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπο διαθέσιμη στο Google Analytics εγκαθιστώντας το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics. Το πρόσθετο εμποδίζει το JavaScript του Google Analytics (ga.js, analytics.js και dc.js) να μοιράζεται πληροφορίες με το Google Analytics σχετικά με τη δραστηριότητα επισκέψεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την σελίδα απορρήτου και όρων χρήσης της Google: https://policies.google.com/privacy

Ενημερωτικά Δελτία

Ο ιστότοπος αποστέλλει ενημερωτικά δελτία (newsletters) ανά τακτά χρονικά διαστήματα προς τους επισκέπτες του. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας στείλουμε περιστασιακές ενημερώσεις και νέα καθώς και να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία, μπορείτε να μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να τα λαμβάνετε, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία.

Σύνδεσμοι σε Άλλους Ιστότοπους

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συμβουλεύουμε θερμά να ελέγξετε την Πολιτική Απορρήτου για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτων.

Κοινοποίηση Περιεχομένου σε Κοινωνικά Δίκτυα

Ο ιστότοπος παρέχει λειτουργίες για την κοινή χρήση περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί αυτές τις λειτουργίες, ο διαχειριστής του κοινωνικού δικτύου ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες όπως τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιήθηκε ή τις σελίδες που επισκέφτηκαν ή να καταγράψει τα Cookies. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών ρυθμίζεται από την πολιτική απορρήτου των εταιρειών που παρέχουν αυτές τις λειτουργίες. Ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας:

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/el/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/privacy

Τρόπος Άρνησης Εγκατάστασης ή Διαγραφής Cookies

Αν προτιμάτε, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες επιλογές που παρέχονται για να αρνηθεί την αυτόματη εγκατάσταση των Cookies ή να διαγράψει όλα τα εγκατεστημένα Cookies από τον υπολογιστή σας ή κινητή συσκευή.
Η διαδικασία ποικίλει ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις σελίδες υποστήριξης των κορυφαίων προγραμμάτων περιήγησης χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/topic/7189049?hl=el&ref_topic=2373957&visit_id=636806503031341215-2367446398&rd=1

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/ap-energopoihsh-cookies-katagrafh-protimhsewn?redirectlocale=el&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#

Apple Safari: https://support.apple.com/el-gr/HT201265

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την σελίδα Πολιτικής Απορρήτου κατά διαστήματα. Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή την πολιτική απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές αυτής της Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας. Email: oikonomiki.ath@gmail.com.