Χορήγηση ενιαίου επιδόματος

Europe Flag
Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
11 Μαρτίου 2016
Συμψηφισμός δεύτερης δόσης επιστροφής ΕΦΚ 2014 με φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές αγροτών
21 Μαρτίου 2016
Δείτε τα όλα

Χορήγηση ενιαίου επιδόματος

Υπεύθυνη δήλωση για τη χορήση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων

Υπεύθυνη δήλωση για τη χορήση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων

Την Παρασκευή θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα εκκρεμών αιτήσεων A21 έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.

Δελτίο Τύπου

Τετάρτη, 09.03.2016

«Καταβολή Οικογενειακών Επιδομάτων έτους 2015»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 θα καταβληθούν σε 36.491 δικαιούχους Οικογενειακά Επιδόματα (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) εκκρεμών αιτήσεων (A21) του έτους 2015, που επεξεργάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ .

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 24.007.554 €.

Χρήσιμες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), όπου υπάρχει η ένδειξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ, στην ενότητα «Υπηρεσίες προς το Κοινό», στο πεδίο «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων».

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ